a

9:00 - 18:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

021-22072740

مشاوره تخصصی

instagram

اینستاگرام

telegram

تلگرام

جستجو
فهرست

 

گواهی انحصار وراثت

بهترین وکلاء شهر درخدمت شما هستند ، با ما دیگر نگران نباشید
هانا > گواهی انحصار وراثت
a

گواهی انحصار وراثت

از آنجایی که انسان ها در زمان حیات با یکدیگر در تعامل می باشند، آثار حقوقی مختلفی مانند انحصار وراثت نیز در روابط  آنها بوجود می‌آید.

این تعاملات و آثار نه تنها در زمان حیات افراد، بلکه بعد از فوت آنها نیز همچنان ادامه دارد. به این شکل که هرگاه شخصی از دنیا می رود می بایست تکلیف مایملک (دارایی) و همچنین میزان حقوق ورثه و حتی چگونگی اجرای وصیتنامه اش مشخص گردد. یکی از موارد مهم در این میان تشریفات دادرسی، صدور گواهی انحصار وراثت مربوطه به شمار می رود.

مرجع صلاحیت دار صدور گواهی انحصار وراثت

مرجع صلاحیت دار برای صدور گواهی دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در آنجا قرار داشته است.

مطابق ماده ۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعاوی مربوط به ترکه متوفی در دادگاه محلی اقامه می شوند که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، در آن محل بوده است که امروزه شورای حل اختلاف این وظیفه را بر عهده دارد.

اگر هم آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در آن حوزه بوده است.

بنابراین اگر شخصی در طول مدت زندگی خود در شهرهای مختلف سکونت داشته باشد و برای مثال آخرین محل سکونتش اصفهان باشد، پس از فوت، دادگاه اصفهان صلاحیت صدور گواهی انحصار وراثت را خواهد داشت هر چند که شخص در شهر دیگری فوت نموده باشد یا اموال وی در استان دیگری باشد.

اشخاص صلاحیت دار برای تقاضای انحصار وراثت

وراث متوفی و یا سایر اشخاص ذینفع می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت نمایند.

نکته قابل توجه اینکه چنانچه وراث یا اشخاص ذینفع متعدد باشند نیازی به درخواست همگی آنها نمی باشد و اقدام یک نفر از آنها برای تقاضا کفایت می نماید.

مدارک لازم تقاضای تصدیق انحصار وراثت

۱) شناسنامه و گواهی فوت متوفیپس از فوت متوفی و تایید پزشک مربوطه، مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت، شناسنامه متوفی باطل و گواهی فوت صادر می گردد. ارائه اصل گواهی فوت و کپی آن به دادگاه نیز الزامی می باشد.

۲) استشهادیه محضری
اسامی تمام وراث می بایست در فرم مخصوصی که توسط دادگاه در اختیار متقاضیان قرار می گیرد نوشته و توسط دو نفر از اشخاصی که وراث و متوفی را می شناسند امضا شود و امضای افراد فوق نیز می بایست توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی تایید و گواهی مربوطه به دادگاه ارائه گردد.

۳) رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث)
وراث می بایست پس از فوت متوفی، لیست کلیه اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول او را به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارائه کنند و رسید آن را دریافت نموده، همراه مدارک دیگر به دادگاه تقدیم نمایند.

۴) کپی مصدق شناسنامه وراث
متقاضی انحصار وراثت می بایست علاوه بر شناسنامه خود، کپی مصدق شناسنامه وراث دیگر را نیز تهیه و به دادگاه تقدیم نماید. ارائه اصل شناسنامه ها جهت کنترل توسط مدیر دفتر دادگاه الزامی می باشد.

۵) وصیتنامه (در صورتی که وجود داشته باشد)

۶) دادخواست
پس از آماده نمودن مدارک فوق الذکر می بایست دادخواستی مشابه الگوی ارائه شده تنظیم گردد و همراه با مدارک یاد شده به دادگاه ارائه گردد.

عزیزان جهت استفاده از خدمات مشاوره حضوری جهت هرگونه مسائل حقوقی و کیفری می توانید با وقت قبلی از وکلای متخصص پایه یک دادگستری مشاوره بگیرید.