a

9:00 - 18:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

021-22072740

مشاوره تخصصی

instagram

اینستاگرام

telegram

تلگرام

جستجو
فهرست

 

وکیل خانواده

بهترین وکلاء شهر درخدمت شما هستند ، با ما دیگر نگران نباشید
هانا > وکیل خانواده
a

وکیل

وکیل کسی است که از طرف شخص دیگری اعم از حقوقی یا حقیقی، به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.

وکالت یکی از مشاغل بسیار محبوب در کشورهای مختلف از جمله ایران است و وکیل پایه یک دادگستری در تمامی کشورها از وجهه اجتماعی بسیار بالای برخوردار بوده و همواره مورد احترام اقشار مختلف مردم است.

مطالبه نفقه

زن می تواند علاوه بر نفقه حال خود نفقه گذشته خود را نیز مطالبه نماید و برای وصول آن در دادگاه خانواده یا شورای حل اختلاف بستگی به میزان آن اقامه دعوی نمود.
نفقه زن مشروط به فقر او یا تمکن مرد نیست و زن اگرچه ثروتمند باشد، می تواند از شوهر نفقه بخواهد.طلب زن بابت نفقه، طلب ممتاز است و در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت اموال او، بر سایر بدهی ها مقدم خواهد بود.

مطالبه مهریه

امروزه شایعترین دعاوی خانواده مطالبه مهریه می باشد. زن به مجرد عقد مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. بنابراین اگر مهر عین معین باشدف با تحقق نکاح آن عین به مالکیت زن در می آید و زن حق هر گونه انتفاع  و تصرف مالکانه در آن خواهد داشت.
بر اساس ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی را قرار داد. چون در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی، نصف مهر به شوهر برمی گرد، مالکیت زن، نسبت به نصف مشاع مهر، مالکیت متزلزل است و با تحقق نزدیکی، مستقر می شود.

وکیل خانواده کیست؟

وکیل خانواده کسی است که در کلیه دعاوی خانواده از جمله طلاق یک طرفه (درخواست شده ازجانب مرد یا زن)، طلاق توافقی، نفقه و مهریه، جهیزیه، حضانت و غیره می تواند اقامه دعوا نماید.

امروزه به دلیل پیچیده بودن دعاوی خانوادگی و تصویب قانون جدید حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در تمامی دعاوی مذکور حضور وکیل خانوادگی مجرب و کار کشته و آگاه از قوانین و مقررات جدید و متخصص ضروری است.

خانواده به معنای خاص، عبارت از زن و شوهر و فرزندان تحت سرپرستی آن هاست که معمولا با هم زندگی می کنند و تحت ریاست شوهر و پدر است.

بهترین وکیل خانواده را از ما بخواهید به منظور مشاوره حقوقی و یا اعطای وکالت در پرونده های مربوط به امور خانواده برای ارتباط با ما به صفحه تماس با ما مراجعه فرمایید.

شرط نصف دارایی

که در حوزه دعاوی خانوادگی دارای حائز اهمیت است شرط نصف دارایی است که زوج متعهد می شود هنگام جدایی تا نصف دارایی موجود که طی مدت ازدواج به دست آورده به زن منتقل نماید. اعمال شرط نصف دارایی مندرج در سند ازدواج مشروط به شرایطی است : طلاق به درخواست زن نباشد، طلاق بر اثر سوء رفتار زن نباشد، دارایی در طول زندگی مشترک کسب شده باشد، دارایی به دست آمده موجود باشد.

اجرت المثل

یکی از حقوق مالی که در حقوق ایران برای زوجه در نظر گرفته شده اجرت المثل ایام زوجیت است مطابق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی زوجه در هر زمانی استحقاق دریافت اجرت المثل کارهایی را دارد که خارج از وظایف شرعی وی بوده و به دستور زوج انجام داده است.

مشروط بر اینکه این امور را با قصد تبرع انجام نداده باشد و عرف نیز برای آنها اجرت در نظر گرفته باشد اما دستور زوج و قصد تبرع باید در دادگاه احراز شود و دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک مبلغی به عنوان اجرت المثل کار و خدماتش در منزل شوهر معین و مرد را ملزم به پرداخت آن می نماید.

حضانت

نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف است و هیچ کدام از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده آنان است از نگهداری او امتناع کنند و در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری نگهداری طفل را به هریک از ابوین که حضانت بر عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تامین کند.
حضانت در درجه اول حق و تکلیف پدر و مادر است و در صورت فوت هر یک از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود، هر چند متوفی پدر طفل باشد و برای او قیم تعین نموده باشد. و پس از فوت پدر و مادر، جد پدری در حضانت طفل اولویت دارد.